Skip to Content

شناسه : 34188635


اولین دیدار عمومی مدیر کل اوقاف و امور خیریه ی استان یزد با اقشار مختلف مردم در زیارتگاه حوض عباس شهرستان اردکان برگزار شد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از خبرگزاری فارس؛

13970126000829636594095606835935_89361_PhotoT.JPG (1050×700)13970126000829636594095625621361_26228_PhotoT.JPG (1050×700)13970126000829636594095637349232_56051_PhotoT.JPG (1050×700)13970126000829636594095642973713_30554_PhotoT.JPG (1050×700)13970126000829636594095672537690_61444_PhotoT.JPG (1050×700)13970126000829636594095666287318_11886_PhotoT.JPG (1050×700)13970126000829636594095660474888_13622_PhotoT.JPG (1050×700)13970126000829636594095654381226_99583_PhotoT.JPG (1050×700)13970126000829636594095648442931_20720_PhotoT.JPG (1050×700)13970126000829636594095678475595_12899_PhotoT.JPG (1050×700)13970126000829636594095684413602_73525_PhotoT.JPG (1050×700)13970126000829636594095689430651_97298_PhotoT.JPG (1050×700)


آخرین عناوین آخرین عناوین