Skip to Content

شناسه : 35191913
گزارش تصویری (2)؛


جهادگران جوان گروه شهید مهدی فتوحی شهرستان اردکان به مدت 4 روز در بخش عقدا به مردم روستاهای زرجوع و مزرعه نو خدمت کردند.

به گزارش اردکان گویا؛ 


آخرین عناوین آخرین عناوین