Skip to Content

شناسه : 35191883
گزارش تصویری (1)؛


جهادگران جوان گروه شهید مهدی فتوحی شهرستان اردکان به مدت 4 روز در بخش عقدا به مردم روستاهای زرجوع و مزرعه نو خدمت کردند.

به گزارش اردکان گویا؛


آخرین عناوین آخرین عناوین