Skip to Content

شناسه : 34889256
به همت شبکه بهداشت شهرستان صورت گرفت


با توجه به لزوم ساماندهی مسئولین فنی در واحدهای تولیدی به منظور افزایش کیفیت محصولات کارگاه ها، گردهمایی مسئولین فنی کارگاه ها و واحدهای صنعتی تولیدی در شبکه بهداشت اردکان برگزار شد.

به گزارش اردکان گویا به نقل از وب سایت شبکه ی بهداشت و درمان شهرستان اردکان؛ در ابتدای این گردهمایی، قوانین مرتبط با مدیران و متصدیان واحدهای تولیدی و مسئولین فنی تهیه شده توسط معاونت غذا و دارو در اختیار مسئولین فنی جهت اطلاع و نصب در محل کار قرار گرفت.

سپس مشکلات مرتبط با مسئولین فنی از جمله  حداقل دریافتی حقوق و مزایای مسئولین فنی از متصدی، در نظر گرفته نشدن فضای مناسب برای مسئول فنی در کارگاه جهت استقرار در زمان تولید و یا زمان موظفی حضور در کارگاه و..... بررسی شد.

لازم به ذکر است که در پایان این نشست؛ با رای گیری از مسئولین فنی، آقای مهندس حیدرپور و خانم مهندس محمدی به عنوان رابطین مسئول فنی در حوزه معاونت امور غذا و دارو و نماینده انجمن صنفی مسئولین فنی استان در شهرستان های اردکان و میبد انتخاب شدند.


آخرین عناوین آخرین عناوین