Skip to Content

شناسه : 31919855
مدیر جهاد کشاورزی در اردکان:


مدیر جهاد کشاورزی اردکان گفت: برداشت انار در این شهرستان 40 درصد نسبت به سال زراعی گذشته کاهش دارد .

به گزارش اردکان گویا؛علیرضا احمدی در گفت و گو با ایرنا، علت کاهش تولید محصول را سرمای شدید فصل پاییز سال گذشته، سرمای بهاره سال جاری و نوسانات دمایی اعلام کرد کرد که در بخش عقدا نمود بیشتری داشته است.

به گفته وی انار اردکان، سطحی بالغ بر 750 هکتار را پوشش داده که از چندین لحاظ حائز اهمیت است .
مدیر جهاد کشاورزی اردکان با بیان اینکه واقع شدن بخش عقدا در شهرستان و شهرت جهانی انار باغات این منطقه، لزوم حفظ و حراست از این گونه جهانی را مهم می کند تصریح کرد: با شروع فصل برداشت انار در شهرستان و تکاپوی باغداران برای برداشت دسترنج خویش پیش بینی می شود بیش از 6700 تن انار از باغات برداشت گردد.
وی اظهار کرد: خسارت آفت مگس مدیترانه ای نیز خسارتی بالغ بر 15 درصد به ارزشی تقریبی 12 میلیارد ریال بر جا گذاشته که مزید بر علت شده است.
ارقام انار شهرستان اردکان شامل ملس ، شیرین ، میخوش و زاغ است، کار برداشت انار هم آغاز شده و دو ماه ادامه دارد.

انتهای پیام/


آخرین عناوین آخرین عناوین