Skip to Content

شناسه : 34174535
یادداشت به قلم مروتی اردکانی؛


بعضی آقایان مسئول کشورمان اصرار دارند که نمی‌توانیم و از طرف دیگر این حضرت آقاست که فرمودند: بنده اصرار دارم به مردم بگویم که ما می‌توانیم و ما دارا هستیم.

به گزارش اردکان گویا به نقل از خبرگزاری فارس؛ «مهم‌ترین چالش کشور ما، یک چالش ذهنی است.» جمله اساسی که مقام معظم رهبری در بیان نوروزی امسال خود فرمودند. بزرگ‌ترین مانع پیشرفت کشور در تمام عرصه‌ها و خاصه عرصه اقتصاد همین چالش ذهنی است. مشکل ذهنی که بسیاری از جمله مسئولین تصمیم‌ساز و تصمیم گیر کشور به خاطر همین چالش چرخ‌های پیشرفت کشور را کند کرده‌اند.

اما این چالش چیست؟! همه دعواها و چالش‌های ذهنی بر سر یک‌چیز است، توانستن. بعضی آقایان مسئول کشور اصرار دارند که نمی‌توانیم و از طرف دیگر این حضرت آقاست که فرمودند: «بنده اصرار دارم به مردم بگویم که ما می‌توانیم و ما دارا هستیم.»

نسل جوان، «ما می‌توانیم» را ثابت کرده است. صنعت هسته‌ای نمونه‌ای از این توانستن‌هاست. صنعتی که در شروع کار همه گفتند نمی‌شود اما جوانانی مثل شهید احمدی روشن گفتند می‌شود و شد. سانتریفیوژ هایی که باقدرت نسل جوان، اورانیوم را غنی‌سازی کرد و در کنارش ذهن خیلی‌ها نیز غنی‌سازی شد که می‌شود و می‌توانیم.

در موضوع نظامی و امنیت کشور نیز شهید حججی‌ها بودند که حجتی شدند بر همگان تا باور کنیم اگر تنها در مقابل تمام دنیا قرار گرفتیم بازهم می‌شود و می‌توانیم دشمن را از هر تجاوزی ناامید کنیم.

اوضاع اقتصاد امروز نیز همین‌طور است. وقتی از حل مشکلات اقتصادی و رشد کشور صحبت می‌شود بازهم بعضی می‌گویند نمی‌شود اما این بار نیز جوانان هستند که ثابت خواهند کرد می‌شود و می‌توانیم.

این آینده روشن خواهد رسید لکن زودتر رسیدنش به‌شرط آن است که مسئولین کشور، جوانان را باور کنند و آن‌ها را وارد عرصه‌های مدیریتی کشور کنند. همان امر نوروزی امام جامعه که نباید فراموش شود. «توصیه‌ی ما این است که در مدیریت‌های مختلف، جوان‌ها بیشتر به کار گرفته بشوند و بیشتر مورداستفاده قرار بگیرند.»


آخرین عناوین آخرین عناوین