Skip to Content

شناسه : 31771606
پدر پارک سياه کوه اردکان گفت؛


پدر پارک سياه کوه اردکان گفت: در قانون کشور، پارک ملی تعریف مشخصی دارد .وقتی یک مکانی به عنوان پارک ملی شد باید تجهیزات لازم و در حد اداره ی کل داشته باشد،پارک ملی ما ،فقط روی کاغذ ،پارک ملی است.

محمدرضا اقبالی درمصاحبه با اردکان گویا در خصوص پارک ملی سیاه کوه گفت: پارک ملی باب خیری است که برای همه ی نسل ها باقی می ماند و وظیفه ی همه ی ماست که این طبیعت خدادادی را حفظ و نگهداری کنیم و به بهانه های مختلف به سمت نابودی نکشانیم. پارک ملی سیاهکوه از نظر حفاظت وضع خوبی دارد، اما چند مسئله ی مهم و قابل توجه؛از جمله آب وجود دارد. خشکسالی عظیمی بر منطقه حاکم است که باید مشارکت و همکاری خیر خواهانه ی مردم این مسئله را حل کنیم. در حال حاضر عده از مردم،داوطلبانه و با هزینه های شخصی، به نام نذر طبیعت علوفه خریداری کرده و در مکان های مختلف منطقه رها کرده تا ازاین طریق علوفه ی حیوانات تأمین شود.
پدر پارک ملی سیاهکوه اردکان در ادامه افزود:پارک ملی پرچم یک کشور است و اهمیت زیادی دارد، قطعات شاخصی از یک سرزمین که خداوند آفریده وماباید از آن نگهداری کنیم و نگذاریم با خراب کردن و از بین بردن این نعمت زیبا و قشنگ، نسل های آینده از آن بی نصیب بمانند.
این محافظ طبیعت اظهارداشت:هرگونه کارخانجات، معادن، صید و چرا در پارک ملی ممنوع است. توسعه ی کارخانجات، معادن بسیار خوب است،اما باید شرایطی برای آن گذاشته شود و فيلتر ها هم قرار بگيرد. پیش بینی های لازم برای پس آب و ضایعات آن هم بکنند.
اقبال در ادامه افزود:۱۰گونه حیوان شاخص و در خطر ایران در منطقه ی ملی سیاهکوه است و این پارک،تنها پارک ملی استان است.  وجود یوزپلنگ آسیاسی در این منطقه باعث افتخاراست. ۱۱۱یوزپلنگ در ایران بوده که درطی۱۶سال گذشته تنها۴۷‌یوزپلنگ باقی مانده است. باوجود اینکه تعداد بسیاری از یوزپلنگ ها ازبین رفته ،اما وجود۴۷یوزپلنگ دنیایی از امکانات را دراختیارما گذاشته است.
وی تأکید کرد:باید این تعداد۴۷یوزپلنگ جمع آوری کنند و به مکان مساعد و زیستگاه طبیعی آن ببرند و شرایط مناسبی را فراهم کنند. دو گونه یوزپلنگ وجود دارد؛ یوزپلنگ آفریقایی و آسیایی که یوزپلنگ آفریقایی نسبتا زیاد است ولی یوزپلنگ آسیایي جسته  کوچک تری دارد و فقط در ایران و تنها در پارک ملی سیاهکوه است.
وی در پایان گفت:در قانون کشور، پارک ملی تعریف مشخصی دارد .وقتی یک مکانی به عنوان پارک ملی شد باید تجهیزات لازم و در حد اداره ی کل داشته باشد،پارک ملی ما ،فقط روی کاغذ ،پارک ملی است.
در حقیقت محیط زیست برای عده ی خاصی از افراد نیست بلکه برای تمام افراد جامعه  است و همه ی مردم باید برای حفظ و نگهداری آن تلاش کنند.

آخرین عناوین آخرین عناوین