Skip to Content

شناسه : 31952761


معاون عمرانی استاندار یزد اخیرا به دنبال راه اندازی پروژه آزادراه اردکان به مهریز است وی در این راه حتی از تهدید جدی فرمانداران و مدیران استانی هم ابایی ندارد.

به گزارش اردکان گويا به نقل از یزد رسا، معاون عمرانی استاندار یزد اخیرا به دنبال راه اندازی پروژه آزادراه اردکان به مهریز است. وی در این راه حتی از تهدید جدی فرمانداران و مدیران استانی هم ابایی ندارد. رسانه ها هم این مطلب را با آب و تاب فراوان نقل می کنند.

اما یک سوال که کمتر به پاسخ آن پرداخته شده است. این هزار میلیارد اعتباری که آقای معاون اعلام کرده اند چطور تامین خواهد شد؟ با این وضعیت بد بودجه های عمرانی دولت و البته خزانه خالی(؟!) باور اینکه این میزان اعتبار از سوی دولت تامین شود اندکی دشوار است. اگر هم قرار است بخش خصوصی این بودجه را تامین کند چرا اسمی به میان نیامده؟

آیا قرار است فرد یا افرادی با بودجه بخش خصوصی و یا حتی با خبرهای رنگاررنگ و اعداد و اراقام نجومی برای خود دستاوردی دست و پا کنند؟!

انتهای پیام/س*


آخرین عناوین آخرین عناوین