Skip to Content

شناسه : 32151965
پیشنهاد به شورای شهر و شهردار؛


در شهر اردکان، زباله ها در طول روز جمع اوری می شود؛ در حالی که در بیشتر شهرها، زمان جمع آوری زباله، از ساعت هفت یا هشت شب تا حوالی روشن شدن هواست!

به گزارش اردکان گويا؛ وبلاگ تریبون نوشت:در شهر اردکان، زباله ها در طول روز جمع اوری می شود؛ در حالی که در بیشتر شهرها، زمان جمع آوری زباله، از ساعت هفت یا هشت شب تا حوالی روشن شدن هواست!
چرا در اردکان این برنامه اجرا نمی شود؟!
صبحها، همان زمان با شروع روز، اولین چیزی که با آن مواجه می شویم، منظره بی ریخت و کریه انباشت زباله در سطح شهر، در کوچه و خیابانهاست؛ انباشت زباله کناردرب منازل را مقایسه کنید با سنت قدیمی آب و جارو کردن ورودی منازل در آغاز صبح!!!
ترافیک حاصل از توقفهای مکرر ماشین حمل زباله، در خیابانهای باریک یا مسیرهای پرترافیک سرویس مدارس هم مشکلی از مشکلات جمع آوری زباله در طول روز است.
و مخصوصاً وجود حجم زیادی از زباله، در مسیر و کوچه های منتهی به مدارس، صبح و همزمان با ورود دانش آموزان به مدرسه، بسیار ناخوشایند است؛ در این موضوع، علاوه بر مسأله ترافیک و خطرات حرکت ماشین زباله در مسیر تردد دانش آموزان، و علاوه بر آسیبهای بهداشتی، به آسیبهای روانی این مسأله نیز باید توجه داشت.
در نهایت، پیشنهاد می شود پیمانکار جمع آوری زباله، موظف به تغییر ساعت جمع کردن زباله در سطح شهر شود؛ یا این که در قرارداد سال بعدی، این شرط در متن قرارداد گنجانده شود که ساعت جمع آوری از اواخر شب تا آغاز صبح باشد!
البته اگر این جا هم پای نورچشمی ها و منافع آنها در میان نباشد؛ و اگر هست، عرض خاصی نیست!


آخرین عناوین آخرین عناوین