Skip to Content

شناسه : 25965756
مشاور سابق استاندار یزد در امور اطلاع رسانی و روابط عمومی:


مشاور سابق استاندار یزد در امور اطلاع رسانی و روابط عمومی گفت: حرف خاصی در بازگشت از استانداری به مخابرات ندارم، دلیل رفتنم از استانداری شخصی بود.

اردکان گویا؛ بر اساس شایعاتی که در خصوص بازگشت عباس ملازینلی مشاور سابق استاندار یزد در امور اطلاع رسانی و روابط عمومی به شرکت مخابرات عنوان شده بود، در این راستا  مصاحبه با وی دلایل بازگشت را جویا شد.

وی افزود: ترجیح می دهم در این مورد صحبت نکنم حتی یکی از روزنامه های نیز در این خصوص تماس گرفته بود و علت رو جویا شده بود ولی من در این رابطه سخنی نگفتم.

ملازینلی ادامه داد: دلیل و حرف خاصی در بازگشت از استانداری به مخابرات ندارم و فقط دلایل شخصی می باشد که خودم تمایل داشتم بیرون بیاییم.

وی با بیان اینکه در گذشته مسئول روابط عمومی شرکت مخابرات یزد بوده است، اذعان کرد: اکنون نیز به این شرکت باز گشتم و در حال حاضر مستقیماً با مهندس مقوم مدیرکل شرکت مخابرات یزد مشغول کار می باشم و فعلا پستی در این شرکت ندارم.

انتهای پیام/ه
 

یزد رسا


آخرین عناوین آخرین عناوین