Skip to Content

شناسه : 24365714


رئیس جمهور عراق با بیان اینکه آزادسازی موصل قریب الوقوع است، گفت: شکست داعش حتمی است.

رئیس جمهور عراق با بیان اینکه آزادسازی موصل قریب الوقوع است، گفت: شکست داعش حتمی است.


آخرین عناوین آخرین عناوین