Skip to Content

شناسه : 31841386


نظیر کاری که آقا محمد خان قاجار برای به سلطنت رسیدن پسر برادرش فتحعلی شاه انجام داد ملک سلمان برای پسرش کرده است.

به گزارش اردکان گویا؛علی سپهری در مورد اقدامات اخیر ملک سلمان تصریح کرد:

در خبرها آمده است که ملک سلمان سعود پسرش محمد را مامور مبارزه با فساد کرده و او هم نامردی نکرده 40 نفر از شاهزادگان فاسد که ممکن بود در آینده مخالف سلطنت او باشند را زندانی کرده و شاید هم به زودی از این دنیا راحتشان کند ،نظیر کاری که آقا محمد خان قاجار برای به سلطنت رسیدن پسر برادرش فتحعلی شاه انجام داد . داستان را بخوانید ببینی یک شعر گاهی چه کار می کند.
« نواب وکیل یزدی در خاطراتش داستان های عجیبی از آقا محمد خان قاجار نقل می کند که شرح آن چنین است: بدتر از تمام سلاطين قاجاريّه آقا محمّد شاه قاجار بود كه نهايت سفاكي را داشت و در يك شب زمستان كتاب شاهنامه از برايش مي‌خواندند به اين شعر فردوسي رسيد كه مي‌گويد:
به هر جا سر فتنه جوئي كه ديد بريدند و بر رخنة ملك چيد
از فتحعلي شاه روايت كردند كه گفت: شب سردي بود، ‌برف هم مي‌آمد، ساعت شش و هفت از شب مي‌شنيدم كه از پشت اطاق من صداي پاي زيادي مي‌آيد و مثل آنكه يك چيزي [را] به خاك مي‌كشند. يك وقت يكي از پيشخدمت‌هاي آقا محمّد خان آمد كه شاه تو را خواسته، خيلي پريشان شدم و ترسيدم. وقتي از منزل خود خارج شدم ديدم در روي برف خون زياد ريخته است و لاشه  آدم  در اطراف عمارت شاهي افتاده است، قطع حيات و اميد زندگاني خود كردم و دل به مرگ داده وارد بر اطاق شاه شدم. فرمود: فتحعلي خان، خان بابا تو را خواستم از براي اينكه بروي پشت عمارت شاهي را ملاحظه كني، چهل نفر از خوانين قاجاريّه است كه مي‌دانستم بعد از من مزاحم سلطنت تو مي‌شوند، چون اين شعر فردوسي را خواندند كه:
به هر جا  سر فتنه جوئي كه ديد بريدند و بر رخنه ملك چيد
محض اين كه تو بعد از من به راحت[ي]‌ پادشاهي كني، اين چهل نفر را امشب كشتم.

انتهای پیام/


آخرین عناوین آخرین عناوین